NázovDokumentov
Dokumenty k štúdiu14
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti10
Súhrná správa o zákazkach8
Štatút rady školy2
Verejné obstarávanie4
Zmluvy289

Faktúry, objednávky od 1.10.2013
Zmluvy do mája 2016
Objednávky do 1.10.2013
Faktúry - vyšlé do 1.10.2013
Faktúry - došlé do 1.10.2013

Späť na stránku soshe.sk